ฟีเจอร์ใหม่บน Nipa Cloud Platform ที่เพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแบบ Multi-Project มากขึ้นและระบบ Self-Service ในการซ่อมแซมเมื่อ Instance เสียหาย โดยสามารถเริ่มใช้งานได้สำหรับทุก User แล้ว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป รายละเอียดการปรับเปลี่ยนทั้งหมด ดังนี้

1. อัพเดทหน้า Interface ใหม่
1.1 เปลี่ยนชื่อ One-Click App เป็น Marketplace

2. เพิ่มฟังก์ชัน Multi-Project มากขึ้น
2.1 Snapshot เปลี่ยนชื่อเป็น Image
2.2 Image Sharing
2.3 Volume Transfer

3. ระบบ Self-Service ในการซ่อมแซม Instance
3.1 Rescue
3.2 Restore image to existing instance

– เปลี่ยนหน้า Interface ของ Nipa Cloud Platform ใหม่!

Nipa Cloud Platform ปรับเปลี่ยนหน้า Interface ใหม่ทั้งหมด โดยในการเปลี่ยนครั้งนี้มีการเปลี่ยนตั้งแต่ หน้า Log In ให้มีสีสันสบายตามากยิ่งขึ้น รวมถึงหน้าตาการใช้งานภายในเมื่อ Log In เข้าไปแล้ว สีสันในหน้า Interface ก็ปรับให้สีอ่อนลง และทำให้ปุ่มการใช้งานง่ายขึ้นด้วย

– One-Click App เปลี่ยนชื่อเป็น Marketplace แล้ว!

จากการเปลี่ยนชื่อ One-Click App เป็น Marketplace ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ Image ของ Cloud Provider ทั่วไป และรองรับการขาย Image แบบ Include License ในอนาคต

บนหน้า Marketplace ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั้นจะแสดงรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละ Application เช่น Version, License, OS ที่ประกอบขึ้นเป็น Image นั้น โดยจะแสดงการจัดกลุ่มแต่ละประเภทการใช้งานของ Application ที่มีการใช้งานแตกต่างกันออกไป และขั้นตอนการใช้งานของแต่ละ App ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้าง Instance พร้อมติดตั้ง Marketplace ได้ทันที จากหน้านี้เลยทันที!

– เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแบบ Multi-Project มากขึ้น!

การเปลี่ยนแปลงของ Nipa Cloud Platform ไม่เพียงแต่ปรับหน้าตา Interface แต่มีการเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานให้ User สามารถทำงานแบบ Multi-Project ได้มากขึ้น โดยมีการเพิ่มฟีเจอร์ Image Sharing และ Volume Transfer ซึ่งฟีเจอร์ทั้งสองตัวจะทำให้การทำงานของ User มีการทำงานที่ง่ายและหลากหลายมากขึ้น

– Snapshot เปลี่ยนชื่อเป็น Image

การเปลี่ยนชื่อจาก Snapshot เปลี่ยนเป็น Image เพื่อเปลี่ยนมุมมองการใช้งานของฟีเจอร์ Image เป็นเครื่องมือที่สามารถ Deploy ตัว Instance หนึ่งให้เป็นต้นฉบับของ Instance อื่นๆ ได้
ซึ่งต่างจากชื่อ Snapshot ที่สร้างความสับสนในการใช้งานว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Restore ตัว Instance เดิม หรือเป็นการย้อนการทำงานให้กลับไปสู่หน้าการทำงานแบบเดิมที่ Instance เคยทำงานอยู่

– Image Sharing

ฟีเจอร์การแชร์ Image ให้กับ Project อื่น เพื่อนำ Image ไปใช้ในการ Deploy Instance ที่เหมือนกับใน Project ต้นทาง เช่น การนำ Image จาก Environment Staging ไป Deploy บน Environment Production เป็นต้น ฟีเจอร์นี้เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้ว บน Nipa Cloud Platform

– Volume Transfer

การโอน Volume ให้ Project อื่น เช่น กรณีการสร้าง Volume จาก Image หรือ Clone Volume จากต้นฉบับ แล้ว Transfer Volume ไปที่ Project อื่น

– ระบบ Self-Service ในการซ่อมแซมเมื่อ Instance เสียหาย

ฟีเจอร์ที่ทำให้ระบบการซ่อมแซม Instance เมื่อมีปัญหาหรือเสียหาย ก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบการทำงานแบบ Self-Service ที่ให้ User สามารถจัดการ Instance ที่เสียหายด้วยตัวเอง โดยมีการเพิ่มฟีเจอร์ Rescue และ Restore image to existing instance

– Rescue

ฟีเจอร์ที่ใช้ในการซ่อมแซม Disk ที่เสียหาย โดย Boot Rescue Disk ขึ้นมา และ Login เข้าใช้งานด้วย password หรือ key เช่นเดียวกับตอนที่ Instance นี้ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อ Access และซ่อม Disk ของ Instance ที่มีปัญหา เช่น boot rescue แล้ว fsck disk หรือ mount filesystem และ access เข้าไปแก้ไขไฟล์ เพื่อให้สามารถ Access เครื่องได้เหมือนเดิม

– Restore image to existing instance

ฟีเจอร์ใหม่ตัวสุดท้ายที่มีการอัพเดท! ซึ่งทำให้ User ใช้ Image ในการ Restore ถ้ามี Image ที่ Create ไว้เอง User สามารถนำมา Restore ยัง Instance ที่มีปัญหาได้