ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ประกอบการ SMEs กับทุนสนับสนุนจากโครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ depa  Mini Transformation Voucher

โครงการที่ทาง depa ได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าจังหวัดชลบุรี สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจ

โดยให้ทุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำใบเสร็จที่ใช้บริการในกลุ่มธุรกิจข้างต้นไปรับเงินคืนได้สูงสุดถึง 10,000 บาท ซึ่ง Nipa.Cloud เป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพียงคุณใช้บริการ Public Cloud แพ็กเกจใดก็ได้ 6 เดือนขึ้นไป ก็สามารถนำใบเสร็จของเราไปรับเงินจากโครงการฯ ได้ทันที โดยแบ่งเป็นภูมิภาค ขึ้นอยู่กับที่อยู่บริษัทจดทะเบียน

จำนวนทุนและพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน

1. ภาคกลาง,ตะวันตก,ตะวันออก นอก EEC (80 ทุน)

ระยะเวลาโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 พฤศจิกายน 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน)

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (40 ทุน)

ระยะเวลาโครงการ : 5 พฤศจิกายน 2561 – 5 พฤศจิกายน 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน)

3. ภาคเหนือ (40 ทุน)

ระยะเวลาโครงการ : อยู่ในระหว่างการพิจารณาหน่วยร่วมฯ

4. ภาคใต้ (40 ทุน)

ระยะเวลาโครงการ : 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน)

5. ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (EEC) (140 ทุน)

ระยะเวลาโครงการ : 2 พฤศจิกายน 2561 – 2 พฤษภาคม 2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน)

6. ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (เกษตร) (100 ทุน)

ระยะเวลาโครงการ : 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน)

 

เงื่อนไข *

1. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หรือเอกสารการซื้อขายที่จะขอรับการสนับสนุนได้ต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการเท่านั้น

2. ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดตามกำหนดหรือจนกว่าจำนวนทุนจะถูกจัดสรรครบจำนวน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ depa กำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-019-4000