เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายนที่ผ่านมา NIPA Technology กรมสรรพากร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมมือกันจัดกิจกรรม Hackathon ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้ชื่อ #HACKATAX (แฮกกาแทกซ์) “#HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon” ภายใต้แนวคิด “Real experts. Real solutions. Real impact.” ขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย บนระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology

งาน #HACKATAX เป็นการรวมพลคนดิจิทัล Senior-Level ของ Startup ชั้นนำมาเข้าร่วมระดมสมองนำเทคโนโลยีดิจิทัลดึงข้อดี แก้ปัญหา มุ่งพัฒนาบริการภาครัฐทางภาษีเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยได้เชิญสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่สาย ฟินเทค ร่วมกันทำโจทย์ “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน” ที่ได้จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ลาดพร้าว

โดยระบบ Public Cloud ของ NIPA Technology ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมภายในงาน เป็นระบบการทำงานที่มีความเสถียรด้วย Bandwidth ที่มี Latency ต่ำ ทำให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น รวมถึงยังทำให้การ Scale งานกิจกรรมเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และมีความปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน ISO27001 (มาตรฐานระบบความปลอดภัยของข้อมูล) และ ISO29110 (มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์) ทำให้ผู้ร่วมงาน ‘#HACKATAX’ มีความมั่นใจ และสามารถใช้งาน Public Cloud ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น