เมื่อบ่ายวันนี้ (ที่ 9 ตุลาคม 2562) ดร.อภิศักดิ์ จุลยา นำทีม Nipa.Cloud ต้อนรับการเยี่ยมชมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี), นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม), ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) และคณะ

Nipa.Cloud ได้นำเสนอระบบ Face & Emotion Detection ผ่านเทคโนโลยี Nvision ซึ่งเป็นระบบการระบุและจดจำใบหน้าที่สามารถวิเคราะห์เพศ อายุ และอารมณ์ของบุคคลได้ ว่าในขณะนั้นมีความรู้สึกอย่างไร โดยส่งข้อมูลไปประมวลผลในระบบ Nvision ของ Nipa.Cloud และส่งผลการวิเคราะห์ที่ได้กลับมาที่ระบบ Face & Emotion Detection เทคโนโลยีนี้เป็นการผสมผสาน Machine Learning และ AI โดยจะเปิดให้บริการภายในต้นปีหน้า

หลังจากนั้น ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ได้มอบเสื้อยืด Nipa และของที่ระลึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมจุดให้บริการ One Stop Service, นิทรรศการ Internet of things, Big Data, AI และชมนวัตกรรมดิจิทัล โดยผู้ประกอบการด้านดิจิทัลชั้นนำของประเทศ รวมถึงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพบปะและรับฟังข้อเสนอของ Startup และร่วมชม การแสดงผลงานของ Digital Startup ใน 7 สาขา (AgTech, EdTech, FinTech, HealthTech, GovTech, TravelTech และ Transform)